OZZP ZUS NIEZALEŻNI

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni"

Contact us now
61 841-68-65

Statut

STATUT

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni”

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni” powołany na mocy uchwały z dnia 02 lutego 2016 r. zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwanego dalej Zakładem.

2

  1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą Zarządu Związku jest siedziba I Oddziału ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12.

 

3

  1. Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich pracowników, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, zatrudnionych w Zakładzie.
  2. Członkami Związku mogą być emeryci i renciści – byli pracownicy Zakładu. Związek posiada osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe- Zarząd Związku oraz zarządy jednostek organizacyjnych Związku. Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.

….

Dokument dostępny w całości
Statut – Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni” – CAŁOŚĆ